Serwis SMS

Regulamin Usługi Pogodowy Serwis SMS

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę Aura Centrum sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, os. Lotnictwa Polskiego 14E/42, 60-406 Poznań, NIP 783-14-61-316, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000161968, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN, zwaną dalej Aura.

§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

 1. Pogodowy Serwis SMS - serwis internetowy służący Świadczeniu Usług.
 2. Produkt – prognoza pogody w formie takstu, grafiki lub animacji wyświetlana lub w inny sposób odtwarzana za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego
 3. SMS oznacza usługę "Short Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM
 4. MMS oznacza usługę "Multimedia Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.d.
 5. SMS/MMS Premium - oznacza SMS lub MMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS/MMS Premium operatorów GSM.
 6. Usługa - odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.
 7. Użytkownik - abonent sieci telefonii komórkowej

§3

Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację Produktów.

§4

Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:

 1. Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji.
 2. Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM.
 3. Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego.
 4. Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu.

§5

Usługa jest zamawiana poprzez wypełnienie formularza na stronie sms.pogody.pl lub wysłanie SMS/MMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium.

§6

Opłaty:

 1. Użytkownik zamawiając usługę ponosi opłaty za dostarczenie usługi zgodne z cennikiem;
 2. Użytkownik wysyłając w ramach Usługi SMS z zamówieniem ponosi opłaty godne z cennikiem swojego operatora telefonicznego.
 3. Do kosztów zamówienia Produktu należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania Produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

§7

Korzystanie z Usługi:

 1. Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie sms.pogody.pl i opłaceniu usługi w serwisie przelewy24.pl.
 2. W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, MMS lub WAP-Push z adresem strony WAP z treścią zamawianej prognozy.
 3. Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu zadeklarowanego w zamówieniu.
 4. Aura nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub WAP-Push lub MMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
 5. Aura nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika numeru telefonu.
 6. Aura nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia.
 7. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych otrzymanych w wyniku zamówienia Usługi.

§8

Dokonując zakupu Produktu lub pobrania darmowego Produktu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Produktami oferowanymi przez Aura, darmowych Produktów Aura jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Aura oraz jego Klientów.

Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS, MMS, IVR (komunikatów głosowych), oraz darmowych Produktów przesyłanych za pośrednictwem WAP Push na numer telefonu Użytkownika. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści Użytkownik prześle z formularza dostępnego pod adresem https://sms.pogody.pl/reklamacja informację wpisując w treści słowa "brak zgody" oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody. Brak zgody można również przesłać pisemnie na adres Aura.

§9

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje pod adresem http://sms.pogody.pl/reklamacja lub przeslać listem poleconym na adres: Aura Centrum sp. z o. o., os. Lotnictwa Polskiego 14E/42, 60-406 Poznań. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.

§10

Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Aura nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

§11

Aura nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Pogodowego Serwisu SMS, a w szczególności za szkody będące następstwem:

 1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji otrzymanych via SMS/MMS oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych przez Serwis SMS;
 3. interpretacji i/lub wykorzystania informacji hydrologicznych, meteorologicznych i wszelkich innych dostępnych w Serwisie.

§12

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.